MADDE 1: TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı: atolyeceramic.com

1.2. ALICI:

Adı Soyadı: [ALICI ADI SOYADI]
Teslimat Adresi: [TESLIMAT ADRESI]
Telefon Numarası: [ALICI TELEFON NUMARASI]
E-Posta Adresi: [ALICI E-POSTA ADRESI]

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait [ÜRÜNLERİN TANIMI] ürününü satın alması, bedelini ödemesi ve ürünün teslim edilmesi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1. Ürünlerin Özellikleri: Sipariş verilen ürün.

[ÜRÜNLERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE FİYATI]

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI’nın internet sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 5: YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, zamanında, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

6.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı sırasında herhangi bir hasar gördüğü tespit etmesi halinde teslimatı kabul etmeyecek ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturarak derhal SATICI’ya bildirecektir.

6.3. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin sağlanması ile ilgili olarak müşteriye sağlamış olduğu her türlü bilgi, belge ve kaydın gerçeği yansıttığını ve bu konuda her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.